Wie zijn wij?

Dacapo: prettig werken met je mogelijkheden

Met de komst van de nieuwe arbeidsongeschiktheidswet, de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen), is het mogelijk geworden dat je als werknemer bij arbeidsongeschiktheid tussen wal en schip valt. Gelukkig is er een partij die dit risico onderkent en die daadwerkelijk concrete oplossingen biedt: Dacapo.
Dacapo Detachering BV is een detacheringbedrijf voor mensen die arbeidsongeschikt zijn op grond van de WIA, maar nog wel een (rest)verdiencapaciteit hebben. Deze mensen ontvangen een WGA-uitkering (regeling Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten). Ons bedrijf is erop gericht om werknemers deze (rest)verdiencapaciteit daadwerkelijk te laten benutten. Voor onze werknemers willen we een betrouwbare werkgever zijn die nieuwe kansen biedt. Samen gaan we actief op zoek naar een nieuwe werkplek.